Tupperware garantie

Wij zijn sinds april 2021 aangesloten bij Tupperware Duitsland. De garantie van Tupperware Duitsland is een vrijwillige dienst die door Tupperware Duitsland wordt verleend voor producten of productonderdelen die oorspronkelijk door Tupperware Duitsland op de markt zijn gebracht en die materiaal- of fabricagefouten vertonen.

Controleer voordat u de garantieaanvraag start eerst zelf of uw product(onderdeel) een van de volgende gebreken vertoont die niet onder de garantie van Tupperware Duitsland vallen: Het product is verkleurd (bv door tomatensaus, wortelen, curry)
- Het product is slecht schoongemaakt (bv. plakkerig, bevlekt, roestig) Het product is verbrand/verschroeid door onjuiste behandeling- Het product is kromgetrokken/vervormd of gebroken/gescheurd (bv door invloeden van buitenaf)
- Het product is beschadigd (bv geknaagd/bekrast of anderszins vernietigd/versleten)
- Het product is beschadigd door schuurmiddelen/bijtende schoonmaakmiddelen

Als dit allemaal niet van toepassing is, kunt u uw garantieverzoek naar ons mailen. Graag ontvangen wij hiervoor uw naam, adres, postcode, woonplaats, het moldnummer dat onderop het artikel staat en een detailfoto van de schade en een totaalfoto van het product.

In geval van garantie heeft u recht op een voucher voor een vervangend product. Indien slechts bepaalde onderdelen van het product defect zijn, vervangen wij alleen de waarde van de defecte onderdelen in plaats van het volledige product. Kleurgarantie kunnen wij niet geven. Indien een onder deze garantie te vervangen product niet meer in ons assortiment is opgenomen (of wordt vervangen door een model dat het opvolgt), heeft u recht op een voucher voor een bedrag gelijk aan de laatste adviesverkoopprijs van het product in ruil voor het teruggeven van het volledige product; afhankelijk van de duur van de garantie die van toepassing is op het betreffende product, wordt deze prijs gewaardeerd tegen 100% van de waarde tot 5 jaar na de aankoopdatum en tegen 60% voor de daaropvolgende jaren.

Om uw garantieaanvraag optimaal en duidelijk te kunnen afhandelen,
is het noodzakelijk dat u voor elk product (onderdeel) waarover de klacht gaat, een aparte garantieaanvraag maakt. Dus als bijvoorbeeld voor twee artikelen een
garantieaanvraag wilt indienen, moet u ons 2 mails sturen. Het is helaas niet mogelijk om meerdere producten in één garantieaanvraag
te combineren. Bewaar uw product(onderdeel) in ieder geval totdat de beslissing is gevallen.